Notificare de protecție a datelor cu caracter personal pentru aplicanți și personal angajat în regim de muncă temporară

Aceasta notificare vă furnizează informații despre cum TRK Professional SRL, cu sediul în București, Str. Calea Griviței nr. 82-98, Sector 1, (“noi” sau “angajatorul”) urmează să proceseze datele dvs. cu caracter personal în cursul procesului de aplicare și/sau angajare prin intermediul nostru în regim de muncă temporară. Mai mult de atât, dorim să vă informăm în legătură cu drepturile dvs. asupra datelor personale și cum puteți intra în contact cu noi pentru a le putea exercita.

 1. Motivul pentru care procesăm datele dvs. cu caracter personal

În scopul procesului de recrutare sau pe durata acestuia vom procesa informațiile trimise conform anexei 1 pentru următoarele scopuri:

 • Recrutarea de personal pentru angajarea în regim de muncă temporară;
 • Abordarea potențialilor candidați pentru procesele de recrutare prin intermediul diferitelor canale de recrutare precum: website-ul companiei, platforme de social media, târguri de joburi, etc. cu scopul realizării procesului de recrutare;
 • Îndeplinirea procesului de recrutare;
 • Ajutarea potențialelor companii care accesează servicii de muncă temporară să fie conforme cu prevederile legale;
 • Analizarea calificărilor necesare pentru ocuparea unui post vacant;
 • Păstrarea datelor cu caracter personal ale candidaților și personalului angajat în regim de muncă temporară pentru potențiale viitoare procese de recrutare.

 

În momentul angajării prin intermediul nostru în regim de muncă temporară vom procesa datele dvs. cu caracter personal așa cum sunt prezentate în anexa 1 și anexa 2 pentru următoarele scopuri:

 • Managementul resurselor umane pentru personal angajat în regim de muncă temporară;
 • Procesarea și transferul datelor cu caracter personal către aplicația de administrare de personal și salarizare;
 • Administrarea personalului angajat în regim de muncă temporară precum și corespondența cu utilizatorul acestor servicii, precum și autoritățile de reglementare a acestor raporturi;
 • Transferul către potențiale companii care doresc accesarea serviciilor de muncă temporară în vederea respectarii reglemetărilor în vigoare;
 • Planificarea compensațiilor;
 • Administrarea remunerației și a planurilor de compensații și beneficii;
 • Scopuri de formare profesională;
 • Administrarea pontajului;
 • Managemetul mobilității (diurne);
 • Managementul performanței;
 • Facilitarea procesului de evaluare, în vederea stabilirii calificării personalului;
 • Decizii de investiții;
 • Bugetare și previzionare financiară;
 • Planificarea și administrarea resurselor umane
 • Planuri de dezvoltare personală;
 • Managementul obiectivelor

 

Colectăm datele dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de aplicare/recrutare și/sau angajare în regim de muncă temporară fie furnizarea directă de către dvs. a acestora dat fiind că acestea au fost obținute prin intermediul surselor și instrumentelor noastre specifice.

Furnizarea datelor cu caracter personal este un act de voință voluntară. Cu toate acestea, dacă nu furnizați datele dvs. pentru diverse procese de recrutare/plasare, comunicarea pot fi întârziată.

 1. Date procesate și baza legală de procesare

Procesăm datele cu caracter personal așa cum apar în anexa 1 și anexa 2 fie (i) pe baza articolului 6(1)(f) din regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), care facilitează un process de aplicare eficient și o plasare în regim de muncă temporară la o companie client precum și un management eficient al resurselor umane precum și o comunicare internă și externă sau (ii) pe baza necesității de respectare a normelor legale care fac obiectul articolului 6(1)9c) GDPR sau (iii), în cazul în care procesăm date cu caracter personal pe baza necesităților de respectare a normelor în vigoare prin angajare conform articolui 9(2)(b) GDPR.

Pentru a obține consimțământul dvs. de a procesa datele dvs. cu caracter personal am putea să vă solicităm acordul printr-un proces separat. Vom transfera datele dvs. cu caracter personal către companii aparținând aceluiasi grup din care facem și noi parte doar în baza articolului 6(1)(a) GDPR).

 1. Transferul datelor dvs. cu caracter personal

În conformitate cu scopurile menționate mai sus, vom transfera datele dvs. numai către următorii destinatari:

 • Furnizori de servicii IT care ne deservesc;
 • Companii ce fac parte din grupul nostru de firme la nivel global, numai în baza acordului dvs.;
 • Companii care acceseaza serviciile noastre de muncă tempoară;
 • Autorități publice, asa cum este stipulat de legislație;
 • Autorități de schimb;
 • Creditori ai dvs. precum și alte persoane potențial implicate în solicitări de acte legale, inclusiv solicitări ce au legătură cu cedarea voluntară a salariilor sau debitelor personale;
 • Instituții de asigurări sociale și furnizori de pensii;
 • Autorități publice pentru administrarea datelor cu caracter personal;
 • Autorități fiscale;
 • Companii de asigurări conform asigurărilor în vigoare existente la nivel de grup sau la nivel local (individual);
 • Instituții financiar bancare ce administrează plăți către dvs. sau terțe părți;
 • Sindicate, așa cum au fost nominalizate de către dvs., la solicitarea angajatului,

 

O parte din destinatarii menționati mai sus sunt localizati sau procesează informațiile în alte țări decât țara dvs. de reședință.  Nivelul de protecție al datelor cu caracter personal din altă țară este posbil să nu fie același cu cel din țara dvs. de reședință. Cu toate acestea, transferăm datele dvs. cu caracter personal acolo unde Comisia Europeană a decis ca aceste țări au un nivel adecvat de  protecție a datelor cu caracter personal. De exemplu, facem acest lucru intrând în acorduri de transfer de date cu caracter personal bazat pe Clauze Contractuale Standard (2010/87/EC și/sau 2004/915/EC). Astfel de acorduri sunt accesibile în baza de solicitare la adresa de email info@trk-professional.com

 1. Perioada de păstrare a datelor

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este nevoie pentru atingerea scopului enunțat la punctul 1 de mai sus și este permis de către legislația în vigoare. În orice caz, vom păstra datele dvs. atâta timp cât există reglementări în vigoare sau constrângeri legale ce fac referire la perioada de păstrare a datelor.

 1. Drepturile dvs. privind datele personale

Conform legislației în vigoare, printre altele, aveți dreptul (în condițiile stipulate de legislația în vigoare): (i)să verificați dacă și ce date cu caracter personal păstram despre dvs. și să cereți o copie a acestor date, (ii) să solicitați corecția, suplimentară sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal care nu sunt corecte sau sunt procesate ne-conform cu reglementările aplicabile, și (iii) să solicitați restricționarea procesării datelor dvs, (iv) în anumite circumstanțe, să obiectați din motive legale pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal sau să revocați acordul dat anterior pentru procesare, (v) să solicitați portarea datelor, (vi) să cunoașteți identitatea terțelor părti către care datele dvs. au fost transferate, și (vii) să formulați o plângere către autoritatea competentă. Retragerea consimțământului dvs. nu afectează corectitudinea procesării efectuate înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Datele noastre de contact

Vă rugăm să adresați orice întrebări legate de procesarea datelor dvs. cu caracter personal către:

 

TRK Professional SRL

Str. Calea Griviței nr. 82-98, Sector 1, București

info@trk-professional.com

Altermativ, puteți contacta ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:

 

Ofițerul responsabil cu procesarea datelor cu caracter personal la TRK Professional

Str. Calea Griviței nr. 82-98, Sector 1, București

recrutare@trenkwalder.com

 

Last updated on 02.03.2021

 

 

Anexa 1 – Datele aplicantului

Date generale:

 • nume, titulatură;
 • forma de adresare;
 • sex;
 • adresă;
 • număr de telefon și număr de fax și alte informații necesare ce rezultă din canale de comunicare modern (precum e-mail);
 • data nașterii;
 • naționalitate;
 • fotografie;
 • stare civilă și număr de copii;
 • stagiu militar (data de început și finalizare);
 • limba preferată;
 • profiluri active pe canale de social media;
 • activități pe platforme de social media;
 • informații legate de constrângerile de limitare a posibilității de angajare (ex:, nu poate ridica greutăți mari);
 • permis de muncă (da, nu);
 • documente de aplicare (CV; certificate, etc.);
 • informații furnizate în cadrul interviului de aplicare;
 • notițe din cadrul intâlnirii

 

Date privind educația, aptitudini și calificări:

 • informații privind educația ( numele instituției absolvite, specializare, etc.);
 • cunoștințe și aptitudini, inclusiv aptitudini lingvistice;
 • eligibilitate pentru anumite tipuri de activități
 • informații privind activități profesionale anterioare;
 • calificări speciale

 

Date privind interese și preferințe ocupaționale:

 • domenii de interes;
 • tipul de relație contractuală dorit;
 • salariu dorit;
 • disponibilitatea pentru ore suplimentare;
 • informații privind mobilitatea;
 • disponibilitatea de a călătorii;
 • date privind angajatorul actual (ex.:nume companie, date de contact, etc.);
 • denumirea poziției actuale;
 • nivel de carieră;
 • date privind potențial companie client (Ex., nume companie, date de contact, etc.).

 

Date privind procesul de aplicare:

 • canalul de aplicare sau modalitățile de recrutare;
 • indicatori privind situația locurilor vacante;
 • ID de aplicant;
 • Date de acces (nume utilizator, rol, parola);
 • Status de candidat;
 • Referințe către angajatul gestionarului de date;
 • Motivele recomandării angajatului;
 • Date privind procesul de aplicare (ex:date de interviu);
 • Perioada de preaviz;
 • Motivul neîndeplinirii cerințelor;
 • Indicați dacă sunteți în căutare activă de un job;
 • Informații privind poziția promovată, precum: date, locație, descriere, post, nivel, salariu;
 • Participare la un eveniment care a generat primul contact (ex: târg); 
 • Alte date furnizate de către dvs.

 

 

Anexa 2 – Date colectate în timpul relației contractuale de muncă

Date generale:

 • CNP;
 • nume înainte de căsătorie;
 • locul nașterii;
 • starea civilă;
 • copii și alți membri ai familiei în contextul serviciilor furnizate în legatură cu relația de muncă a persoanei vizate ( în special nume, data nașterii și CNP).
 • detalii bancare;
 • centru de cost 
 • Confesiune religioasă așa cum a declarat persoana vizată

Date referitoare la relația de muncă:

 • data angajării
 • anii anteriori angajării;
 • data încetării contractului de muncă;
 • perioada de preaviz;
 • tipul încetării contractului de muncă;
 • cerințele legale de angajare;
 • datele permisului de muncă;
 • tipul angajării/ categoria de angajat
 • nivelul de Securitate/ drepturi de acces;
 • valabilitatea actelor de identitate;
 • orice date necesare pentru a respecta cerințele legale privind ucenicii și stagiarii și reglementările relevante din convențiile colective ale ucenicilor, în special datele privind acordul de ucenicie și alte date privind ucenicia și participarea la o școala vocațională
 • munca pe timp de noapte/ munca în conditii grele în ture de noapte și perioade de munca în condiții grele
 • indicatori de performanțe
 • evaluarea performanței, abilităților și potențialului
 • alocarea organizatională în companie, incluzând începutul și sfârșitul;
 • tipul muncii angajatului în muncă temporară la compania client
 • alocarea proiectelor;
 • încadrarea în organigramă
 • locația unde angajatul în regim de muncă temporară va lucra;
 • durata (așteptată) a contractului de muncă;
 • numele și adresa companiei client;
 • timpul de lucru și orele suplimentare prestate la compania client;
 • orice date necesare pentru a respecta obligațiile legale privind regimul de muncă temporară;
 • alte tipuri de program de lucru ( în special locuri de muncă marginale, ore de lucru, ore suplimentare, timp flexibil, lucru în ture de noapte, muncă cu fracțiune de normă).
 • datele de gestionare a perioadelor de concedii;
 • concediu medical, incluzând accidentele la locul de muncă și bolile profesionale ( datele de început, sfârșit și durata)
 • data producerii accidentului de muncă;
 • informații privind șederea într-o stațiune balneară, în măsura în care aceasta este obligatorie și nu se aplică;
 • orice date necesare pentru a respecta obligațiile contractuale privind protecția maternității și a concediului parental (început și sfârșit)
 • timpul și durata altei absențe de la locul de muncă din cauza incapacității de muncă sau a concediului neplătit
 • date referitoare la remunerația din timpul absenței salariatului;
 • orice date necesare pentru a respecta obligațiile legale privind securitatea și sănătatea salariaților sau obligații legale de combatere a epidemiilor și deceselor;
 • gradul de invaliditate (după cum este comunicat de persoana vizată) conform cerințelor din legislația muncii;
 • minutele din ședințele salariaților;
 • informațiile furnizate voluntar în cadrul anunțurilor de absență.

 

Date privind asigurările sociale:

 • număr de asigurat social;
 • agenția de asigurări sociale;
 • casa de asigurări de sănătate;
 • date privind asigurările sociale ;
 • date privind notificări trimise către instituțiile abilitate așa cum sunt solicitate de către acestea:
 • calificare;
 • date privind stagii de practică;
 • informații privind tipul de lucru prestat (ex:., ture de noapte, date de început și sfârșit);
 • salarizare (lunar);
 • informații privind concediile medicale sau pentru accidente de muncă sau boli profesionale așa cum sunt prevăzute de lege;
 • alte asigurări și date despre venituri;
 • informații suplimentare despre alte tipuri de asigurări și venituri în vederea notificării instituțiilor abilitate;
 • date privind compensația pentru concedii medicale asa cum este prevazută de legislația în vigoare;
 • date privind concediile medicale;
 • motive de absență de la locul de muncă, tipul relației de muncă (activ, inactiv), date privind plățile pentru concedii medicale, în cazul în care se aplică;
 • date privind concediile de maternitate/paternitate:
 • motivul absenței de la locul de muncă, tipul contractului de muncă, date privind concediul de maternitate/paternitate, dacă este aplicabil;
 • remunerație în cazul concedierii, așa cum este prevazută de legislația locală.