Imprint

Aceste informații corespund cerinței de etichetare conform legii privind comerțul electronic și Codului privind societățile comerciale din România. Persoanele noastre de contact și adresele noastre de contact pot fi găsite în secțiunea „Țări” sau contactându-ne direct la:

TRK Professional

Adresa:

Strada Calea Grivitei nr. 82-98, Sector 1, București

Cod Postal 010705

Telefon: +40 725 022 032

Adresă E-mail:  info@trk-professional.com

Scop comercial:
Managementul investițiilor

Formă juridică: Societate publică
Număr de înregistrare: Ro36389457

Filosofie:

Diversitatea vieții înseamnă pentru noi să prezentăm interes pentru oameni de orice sex, vârstă, etnie, orientare sexuală, religie, credință și cu orice dizabilitate.

Linkuri externe: 

În măsura în care acest website conține linkuri externe (hyperlinkuri) către alte website-uri, responsabilitatea acestor site-uri conectate revine exclusiv furnizorului respectiv al conținutului. Înaintea stabilirii tuturor linkurilor, Trenkwalder a revizuit conținutul paginilor de destinație străine pentru a detecta posibilele încălcări ale legii. Totuși, Trenkwalder nu are nicio influență asupra conținutului paginilor de destinație, astfel încât Trenkwalder nu își însușește conținutul acestor pagini. La intervale regulate Trenkwalder efectuează o verificare a paginilor conectate. Dacă Trenkwalder ia cunoștință de o încălcare a legii pe un site conectat, acest link va fi eliminat imediat. Răspunderea pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și daunele rezultate din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor conținute pe paginile conectate revine exclusiv furnizorilor respectivi.

© TrenkwalderGroup – 2021 – toate drepturile rezervate.